Værdier

Klubben (eller de facebook grupper klubben er funderet i) har igennem de sidste mange år været kendetegnet ved: